Muzeum Historii Żydów Polskich, Polska

    Home / Nasi Klienci / Muzeum Historii Żydów Polskich, Polska

Muzeum Historii Żydów Polskich, Polska

19

Muzeum realizuje dwie funkcje: tradycyjnego muzeum i centrum kulturalno-edukacyjnego. Przedstawia historię Żydów w Polsce od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej (tj. także na obecnym terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy i zachodniej części Rosji) aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP. Muzeum zakupiło model Okayo WT-300.