Tag: Okayo WT-480

    Home / Posts tagged : Okayo WT-480

Jednym z głównych celów stowarzyszenia De Facto jest tworzenie warunków do równego dostępu osób niewidomych i niedowidzących do dóbr kultury i sztuki. Skuteczną metodą w tym zakresie jest wykonywanie audio deskrypcji dzieł filmowych, sztuk teatralnyc…